Strathfield College

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (general English) รวมถึง academic English และการเลือกหลักสูตร Diploma ได้และสถาบันที่นี้มีพนักงาน คนไทย เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการติดต่อ

Details

INUS AUSTRALIA

โรงเรียนสอนภาษาเน้นทางด้าน academic English กับ Ielts ดูแล เอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด ด้วยมิตรภาพความสนุกสนานเป็นกันเอง จากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

Details

NSEC

NSEC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น general English หรือ academic English และมีเวลาที่ยึดหยุ่น มีคลาสเช้าและบ่ายที่เราสามารถเลือกได้ตามความสะดวก

Details

Royal Brisbane International College (RBIC)

มีหลักสูตรการจัดการให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดงานอีเวท์ และโลจิสติกส์และขนส่ง มีหลากหลายระดับและเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตัวเอง

Details

Universal Business School Sydney

สะดวกสบายในการเดินทาง มีอุปกรณ์การเรียนรวมถึงคอมพิวเอตร์ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถดาวน์โหลด การจดบันทึกจากอินเตอร์เน็ตได้เพราะมีการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน มีการสอนหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปยังยังปริญญาตรีด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

Details

Metro English College

โรงเรียนปรับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ Beginner จนถึง Advanced และรวมถึงการสอน academic English ด้วย จำกัดจำนวนผู้เรียนต่อห้อง

Details

Crown Institute

มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ พนักงานเป็นมิตรและดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนทุกคน รวมถึง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ

Details

New York Film Academy

สถาบันการสอนเกี่ยวกับหนังภาพยนต์เบื้องหลังในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคลาสเกี่ยวกับ Filmmaking, Screenwriting, Producing, Acting, 3D Animation

Details

Pacific Training Group

เปิดสอนในหลักสูตรด้านวิชาชีพหลากหลายสาขา ทั้งระดับ Certificate และ Diploma เช่น Tourism และ Hospitality เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้มากขึ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์

Details

SYDNEY COLLEGE OF BUSINESS AND IT

เป็นสถาบันสอนภาษาและเทคโนโลยีชั้น เดินทางได้อย่างสะดวก สถาบันมีตารางเรียนที่หลากหลาย นักเรียนสามารถจัดตารางเรียนได้เองทุกหลักสูตร โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลให้คำปรึกษาและช่วยหางาน part-time สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

Details

KING’S OWN INSTITUTE

เปิดสอนในหลักสูตรด้านวิชาชีพหลากหลายสาขา ทั้งระดับ Certificate และ Diploma ระยะเวลาเรียนประมาณ 6 เดือน – 2 ปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้มากขึ้น

Details

WESTMINSTER COLLEGE

เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมือง

Details

CENTRAL COLLEGE

เปิดสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) รวมถึงหลักสูตร Certificate/Diploma หลากหลายสาขา

Details

GreenWich College

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เดินทางสะดวก และสถาบันนี้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย รวมถึงการสอนหลัสูตรเรียนภาษา เช่น English Language course, Test Preparation Course, Ielts Preparation

Details