Request an Appointment

ต้องการคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมทางลูกค้าสามารถนัดล่วงหน้าตามเวลาที่เหมาะกับตัวของท่านเพื่อเข้ามาติดต่อหรือให้ทางเราดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการทำวีซ่าหรือปัญหาการถูกปฏิเสธวีซ่าได้กับทางเจ้าหน้าของเราได้เลย

Submitclear

migration_slide1_revised
passport-Thai
migration1
australia-immigration

Migration 101

สถานฑูตไทนใน นครซิดนีย์ Australia, Royal Thai Consulate General, Sydney

 • Level 8, 131 Macquarie Street Sydney, NSW 2000
 • Tel : (02) 9241 2542, 9241 2543
 • Fax : (02) 9247 8312
 • E-mail : thaicon-sydney@dipiomats.com
 • Website : thaiconsulatesydney.org

 

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor or Holiday) หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อสันทนาการ หรือ เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) หรือหากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ เช่นนักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน  โครงการ Work and Holidayเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

วีซ่านักเรียน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโปรแกรมวีซ่านักเรียน – ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้สมัครวีซ่านักเรียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะมีเพียงหนึ่งประเภทวีซ่านักเรียนเท่านั้นที่จะใช้ในศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย – วีซ่านักเรียน (ประเภท 500 ) หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถ้าคุณต้องการที่จะไปศึกษาในประเทศออสเตรเลียคุณจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน (ประเภท 500) โดยไม่คำนึงถึงสาขาวิชาที่คุณจะไปศึกษา

ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่เป็นกระดาษที่ทำการยื่นภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559และหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รวมถึงใบสมัครที่ส่งไปยังสถานทูตโดยตรงก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และสถานทูตได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะถือว่าเป็นใบสมัครที่ไม่สามารถใช้การได้และจะถูกส่งกลับไปยังผู้สมัครพร้อมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมวีซ่านักเรียนและเอกสารที่คุณจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกคำถาม

วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/คู่หมั้น/ ผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/ คู่ครองเพศเดียวกัน วีซ่าคู่สมรส เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ และรวมถึงผู้สมัครและสปอนเซอร์ที่เป็นเพศเดียวกัน

วีซ่าสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสในประเทศออสเตรเลีย(คู่หมั้น) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้ที่มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย และกำหนดการแต่งงานภายในระยะเวลา9เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า

วีซ่าทำงานชั่วคราว ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำงานระยะสั้นๆ ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง หรือเป็นผู้เข้าร่วม งานเกี่ยวกับด้านวัฒธนธรรม/การแสดงที่ได้รับการเชิญจากสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลียและหน่วยงานนั้นต้องเป็นหน่วยงานที่มี การดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน

วีซ่าพำนักถาวร การสมัคร PR จะมีหลายๆประเภท อย่างเช่น คู่สมรส หรือมีญาติ อยู่ที่นี่ และอื่นๆ แต่ใน Column หมายถึงการสมัคร PR สำหรับ Independent Overseas Student ซึ่งขณะนี้ ออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบหรือเรียนจบแล้ว และถือวีซ่านักเรียน สามารถสมัคร PR ได้ โดยคัดเลือกจาก สาขาวิชาที่เราเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดงานในออสเตรเลีย ว่าต้องการคนทำงานด้านไหนบ้าง ถ้าเราจบสาขาวิชาที่ตลาดงานของออสเตรเลียต้องการ ก็จะมีโอกาสได้สูง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นๆด้วย

เมื่อได้ PR แล้วก็จะสามารถ ทำงาน full time และอยู่ออสเตรเลียอย่างถูกกฏหมาย และสามารถมีสิทธิพิเศษ ในการเสียค่าเล่าเรียน , ค่าตั๋วลดราคารถประจำทาง รถไฟ และอื่นๆอีกมากมาย เหมือนคนออสเตรเลียน ทั่วไป ทั้งนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็น Australia citizen ได้ในภายหลังด้วย (แต่ก็ต้องมีคุณสมบัติ ในการสมัครเป็น Citizen อีกเหมือนกัน)

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ตำรวจ, ดับเพลิง หรือ รถพยาบาล ให้กดหมายเลข 000

เบอร์สถานกงสุลไทยในซิดนี่ย์

02 9241 2542 หรือ 02 9241 2543

กรณีฉุกเฉิน 0411 424 303 http://www.thaiconsulatesydney.org/

FAQ

สิ่งสำคัญที่ต้องมีสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง?

 1. พาสปอร์ต
 2. จดหมายวีซ่าที่ได้รับจากทางสถานทูต
 3. ใบ CoE (Confirmation of Enrolment) เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินครับ และ CoE จะเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นวีซ่านักเรียนอีกด้วย
 4. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทกู๊ดเดย์ หรือ เพื่อนในออสเตรเลีย เผื่อกรณีฉุกเฉิน

ใช้เวลาในการรอผลวีซ่าจากสถานฑูตนานเท่าไร?

รอฟังผลการอนุมัติวีซ่าซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาต่างกันไปตามรายละเอียดของ ผู้สมัครแต่ละคน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารเข้าสถานฑูต

การจัดกระเป๋าเดินทางต้องควรมีอะไรบ้าง?

 1. เสื้อผ้ากันหนาว กางเกงยีนส์ รองเท้า ผ้าใบ
 2. สมุด หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน
 3. ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้ปวดท้องกระเพาะ ยาบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน
 4. คอลเท็คเลน แว่นสายตา
 5. Talking Dict
 6. ของใช้ส่วนตัวเช่น ยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย หรือถ้าสะดวกใช้ของที่ออสเตรเลียก็ไม่มีปัญหา

ของเหล่านี้ถ้านำมาจากเมืองไทยจะมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อที่นี่

สิ่งของต้องห้ามนำเข้าเช่น อาหารสด อาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ ไข่ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ ในกรณีที่ไม่แน่ใจ ให้กรอกข้อมูลขาเข้าว่ามีสิ่งของต้องสำแดง

*** ถ้าท่านที่ไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านนำมาจะเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ กรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับได้

Declaration Form

ซึ่งทางแอร์โฮสเตทจะแจกให้บนเครื่อง แต่ไม่ต้องกังวลเพราะทางออสเตรเลียได้เตรียม แบบฟอร์มที่เป็นภาษาไทย ให้นักเรียนและนักท่องเที่ยวคนไทย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการตอบคำถาม

ข้อแนะนำในกรณีที่ถูกสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) แล้วน้องๆฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ อย่าตอบ Yes หรือ No ไปแบบมั่วๆเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นการยอมรับผิดไปก็ได้ ให้ตอบไปว่า I don’t understand English. เพราะมีหลายครั้งที่น้องๆคนไทยไปตอบ Yes ทั้งๆที่ไม่เข้าใจในคำถามเลยกลายเป็นว่าเป็นการสารภาพผิดไปทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและจะกลายเป็นปัญหาได้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนควรมีอะไรบ้าง?

 1. ประวัติการทำงาน (ถ้ายังไม่เคยทำก็ไม่ต้องครับ) ถ้ามีจดหมายรับรองการทำงานจะดีมากครับ หรือ กรณีเป็น Freelance ก็ควรต้องหาเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าเราประกอบอาชีพอะไร
 2. 2. ประวัติการเงิน ทางสถานฑูต จะดูบัญชีเงินฝากเราย้อนหลัง 6 เดือน รายละเอียดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
 3. 3. Passport ปัจจุบันมีที่รับทำหลายแห่ง เช่นที่ แจ้งวัฒนะ ,เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 บาท ครับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 6. เอกสารการศึกษา ใบปริญญาบัตและ Transcript/ใบรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ) (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

ปล. โดยแต่ละการยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกันไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่