WESTMINSTER COLLEGE

เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมือง

Details

WARWICK INSTITUTE OF AUSTRALIA

สามารถต่อยอดในการเรียนต่อไปยังปริญญาของมหาวิทยาลันในออสเตรเลียได้ โดยเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และการตลาดรวมถึงการสื่อสาร

Details

VICTORY INSTITUTE

หลักสูตรสายอาชีพและเป็นการเรียนแบบการสื่อสารโดยรวมรวมแต่ในแต่ละห้องมีจำกัดเพื่อให้ครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมีการเอาใจใส่นักเรียนทุกคนแะพร้อมให้ความช่วยเหลือ

Details

Universal Business School Sydney

สะดวกสบายในการเดินทาง มีอุปกรณ์การเรียนรวมถึงคอมพิวเอตร์ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถดาวน์โหลด การจดบันทึกจากอินเตอร์เน็ตได้เพราะมีการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน มีการสอนหลักสูตรที่สามารถต่อยอดไปยังยังปริญญาตรีด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ

Details

SYDNEY COLLEGE OF BUSINESS AND IT

เป็นสถาบันสอนภาษาและเทคโนโลยีชั้น เดินทางได้อย่างสะดวก สถาบันมีตารางเรียนที่หลากหลาย นักเรียนสามารถจัดตารางเรียนได้เองทุกหลักสูตร โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลให้คำปรึกษาและช่วยหางาน part-time สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

Details

Strathfield College

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (general English) รวมถึง academic English และการเลือกหลักสูตร Diploma ได้และสถาบันที่นี้มีพนักงาน คนไทย เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการติดต่อ

Details

STEP ONE COLLEGE

มีการนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการเรียนการสอนสดทุกคลาส ทุกระดับ (Face-to- face classroom)

Details

SBTA

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด การจดบันทึกจากอินเตอร์เน็ตได้เพราะมีการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน การเปิดสอนหลักสูตรสายอาชีพ

Details

Royal Brisbane International College (RBIC)

มีหลักสูตรการจัดการให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดงานอีเวท์ และโลจิสติกส์และขนส่ง มีหลากหลายระดับและเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตัวเอง

Details

Pacific Training Group

เปิดสอนในหลักสูตรด้านวิชาชีพหลากหลายสาขา ทั้งระดับ Certificate และ Diploma เช่น Tourism และ Hospitality เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้มากขึ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์

Details

NSEC

NSEC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น general English หรือ academic English และมีเวลาที่ยึดหยุ่น มีคลาสเช้าและบ่ายที่เราสามารถเลือกได้ตามความสะดวก

Details

New York Film Academy

สถาบันการสอนเกี่ยวกับหนังภาพยนต์เบื้องหลังในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคลาสเกี่ยวกับ Filmmaking, Screenwriting, Producing, Acting, 3D Animation

Details

Metro English College

โรงเรียนปรับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ Beginner จนถึง Advanced และรวมถึงการสอน academic English ด้วย จำกัดจำนวนผู้เรียนต่อห้อง

Details

Mercury College

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อความสำเร็จในอาชีพการ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษทั่วไป จากระดับประถมจนถึงระดับสูง รวมถึงหลักสูตรสายอาชีพด้านบริการธุรกิจ

Details